Het Vijfde Bedrijf

Winkel

'Monologen, not by Shakespeare' in de winkels!!

Dankzij Uitgeverij International Theatre & Film Books zijn onze monologen die geïnspireerd zijn op het werk van Shakespeare, gebundeld en uitgebracht.  

In deze bundel zijn in totaal 7 monologen opgenomen: Lady MLost in DenmarkEen toost op de verachtelijke vrouw, Een toost op de verachtelijke man en de serie Stille Tranen

Teksten van David Geysen, Maaike Bergstra, Annechien Koerselman, Radna Diels en Annemarie de Bruijn die allemaal het verhaal vertellen van een bijrol uit het oeuvre van Shakespeare.

Aan bod komen: Horatio (Hamlet), de hofdame van Lady Macbeth (Macbeth), Lady Anne (Richard III), Albany (King Lear), Jago (Othello), het meisje (sonnet 'een geliefde beklaagt zich) en de moeder van Richard III. 

Deze toneelmonologen worden begeleid door een inleiding en beschouwing van kunstfilosoof Tom Dommisse.


 

Language
Shipping costs

 

Heeft u geen Paypal account? Dan kunt u het boek ook bestellen via de uitgever International Theatre&Film Books of via ons. Stuur dan een mail naar info@hetvijfdebedrijf.nl.

 

 

Fragment uit de bundel, het voorwoord door Sarah en Annemarie de Bruijn

Voorwoord
In 2008 besloten wij, twee zussen, onze krachten te bundelen en ons eigen gezelschap op te richten: Het Vijfde Bedrijf. Een verwijzing naar het bedrijf waarin de hofdame van Lady Macbeth haar enige scène heeft, terwijl zij eigenlijk zo veel meer te zeggen zou moeten hebben. Dit was de eerste bijrol die uit de coulissen werd gehaald en door ons in de spotlight werd gezet.
Lady M is de eerste voorstelling van een serie monologen, waarin weggedrukte verhalen uit de toneelliteratuur, voor het voetlicht worden gebracht. Het doordromen, en –denken op de door Shakespeare geschapen personages, hoe klein ze ook zijn, biedt keer op keer een weids uitzicht op een nog onvertelde wereld, die hij met de kleinste zinsbuigingen wist te suggereren; poëtisch zonder ergens potsierlijk te zijn.
Zo wist hij, ons inziens, de binnenwereld van de mens zo dicht als mogelijk te benaderen. Wij hebben dan ook dankbaar gebruik gemaakt van het feit dat Shakespeare veel open eindjes liet in zijn werk; personages die er even toe doen, om vervolgens weer pardoes uit het plot te verdwijnen. Ieder personage dat wij onder de microscoop hielden, prikkelde ons telkens weer om door te graven in de literaire wereld van Shakespeare. De hieruit voortvloeiende monologen hebben wij intussen al in binnen- en buitenland mogen spelen en nu is zelfs het moment daar dat deze teksten ook gebundeld de kast in mogen van andere theatermakers en Shakespeare-adepten.
De kortere teksten die u in deze bundel vindt, zijn speciaal ontwikkeld voor het ‘The Hague Shakespeare Festival 2013’. Aan dit festival hebben wij onze kennismaking met Tom Dommisse (docent muziekesthetica en cultuurfilosofie aan het Koninklijk Conservatorium) te danken. Hij bleek ook een grote liefde voor Shakespeare te hebben. Hij analyseerde de werken die wij tijdens het festival ten tonele brachten en plaatste die binnen het kader van de theatergeschiedenis en de context van de kunsttheorie, en wist verbanden te leggen die wij tot dan toe zelf niet hadden opgemerkt. Wat op zich begrijpelijk is, aangezien je als theatermaker vooral intuïtief te werk gaat en minder in staat bent om te reflecteren op het eigen werk. Dat laatste laten wij liever over aan de recensenten en dramaturgen, óf filosofen zoals Tom Dommisse. U vindt dan ook een inleiding én een beschouwing van zijn hand, hetgeen wij een waardevolle toevoeging vinden voor de bundeling van onze teksten.
Rest ons nog te vermelden dat deze toneelmonologen allen nieuwe teksten zijn, van verschillende c.q. meerdere auteurs, waar tevens flarden van de oorspronkelijke teksten van Shakespeare doorheen geweven zijn. Om duidelijk te maken wanneer dit laatste het geval is, hebben wij deze teksten cursief gedrukt. Zij zijn letterlijk overgenomen uit Burgersdijk of (enigszins) vrij vertaald uit het origineel.
Met gepaste trots presenteren wij u de resultaten van ons onderzoek naar datgene wat tussen de regels gelezen zou kunnen worden, of naar wat Shakespeare, uit pure baldadigheid wellicht, nooit uit de doeken heeft willen doen. Hoe dan ook, wij hopen dat onze liefde voor zijn werk aanstekelijk zal zijn en wij wensen u dan ook veel plezier met ònze monologen (dus niet van Shakespeare...).
Den Haag, juli 2016
Sarah en Annemarie de Bruijn
Het Vijfde Bedrijf