Het Vijfde Bedrijf
'Hoe zou mijn leven er uitgezien hebben als Piet zich had laten meeslepen door de firma lust en begeerte. '
De Dansende Madonna door Hans van den Boom