Het Vijfde Bedrijf

Cassandra

Een humoristische jukebox van flarden toneelliteratuur.

onder begeleiding van de Trojaanse prinses Cassandra.

Cassandra is  een dochter van Priamos, de koning van Troje. Het is de tijd  waarin de goden nog de touwtjes in handen hadden en speelden met het lot van de mensen. Cassandra werd door de god Apollo begiftigt met de gave van voorspelling gevolgd door de vloek; nooit door iemand geloofd te worden.  Haar waarschuwingen ten spijt werd het Paard toch de stadsmuren van Troje binnen gehaald. Dit werd een drama, een Griekse Tragedie. Cassandra kon enkel toezien, volledig overgeleverd aan de grillen van de Griekse goden.

In o.a. Cassandra vergelijkt de Trojaanse zieneres haar leven met dat van de generaties na haar. Ook zonder die Griekse goden blijven de tragedies zich opstapelen. Met verwondering ziet ze mensen keuzes maken die tot onvermijdelijke drama‚Äôs leiden. Springend van Tjechov naar Shakespeare naar Ibsen toont Cassandra aan dat rampspoed ook zonder vooruitziende blik van verre herkend kan worden. 

Een voorstelling waarin Cassandra onbeschreven gebeurtenissen uit haar leven vertelt en haar ongebreidelde mening laat horen.